HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ

STT Tên Hội thảo/ Hội nghị Người phụ trách Mục đích Thời gian tổ chức Thành phần tham dự 1 Tọa đàm Doanh nghiệp với sinh viên CBGV Khoa, Đoàn Khoa Kết nối sinh viên với doanh nghiệp, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ sinh viên thực […]

Xem chi tiết

CÁC QUAN HỆ HỢP TÁC

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học đã phát triển các mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhằm giúp sinh viên được đào tạo, thực tập và có cơ hội tuyển dụng tốt hơn: Hợp tác với Trung tâm chất lượng […]

Xem chi tiết