Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu nhân sự – Số lượng cán bộ giảng viên:  22 CBGV (10 Tiến sĩ, 11Thạc sĩ, 01 Kỹ sư), được chia làm BA bộ môn: + Bộ môn Công nghệ thực phẩm + Bộ môn Công nghệ Sinh học + Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật hóa học   – Danh sách cán […]

Xem chi tiết

Sứ mạng, tầm nhìn

Sứ mạng: Khoa CNTP và CNSH là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận, ứng dụng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tốt trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, đáp ứng nhu cầu […]

Xem chi tiết

Chức năng – Nhiệm vụ

 Chức năng nhiệm vụ –  Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo. –  Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một […]

Xem chi tiết

THƯ NGỎ

Kính thưa Quý vị, Được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương và […]

Xem chi tiết

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành       Khoa Công nghệ thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHKTCN ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm: Ban Chủ nhiệm khoa; Hội đồng Khoa học và Đào tạo […]

Xem chi tiết