Lịch sử hình thành

GIỚI THIỆU

Lịch sử hình thành

      Khoa Công nghệ thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHKTCN ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm: Ban Chủ nhiệm khoa; Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa; Văn phòng khoa và các Trợ lý; các Bộ môn; các phòng thí nghiệm thực hành.

Cán bộ giảng viên Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học khi mới thành lập

Cán bộ giảng viên Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học hiện nay