Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu nhân sự – Số lượng cán bộ giảng viên:  22 CBGV (10 Tiến sĩ, 11Thạc sĩ, 01 Kỹ sư), được chia làm BA bộ môn: + Bộ môn Công nghệ thực phẩm + Bộ môn Công nghệ Sinh học + Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật hóa học   – Danh sách cán […]

Xem chi tiết

Nhân sự – Bộ môn CNTP

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM STT Họ và Tên Điện thoại Email 1 ThS. Lê Trí Ân (Phó Trưởng Bộ môn) 0982.509.598 ltan@ctuet.edu.vn 2 ThS. Nguyễn Xuân Hồng 0945.232.949 nxhong@ctuet.edu.vn 3 ThS. Đoàn Phương Linh 0976.989.241 dplinh@ctuet.edu.vn 4 ThS. Huỳnh Thị Sữa 0963.822.360 htsua@ctuet.edu.vn 5 TS. Trần Thị Minh Thư 0829.959.447 ttmthu@ctuet.edu.vn 6 ThS. […]

Xem chi tiết

Giới thiệu – Bộ môn CNTP

Năm thành lập: Bộ môn Công nghệ thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHKTCN ngày 21 tháng 3 năm 2017. Chức năng nhiệm vụ: –  Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành thuộc Bộ môn. –  […]

Xem chi tiết

Nhân sự – BM CNSH

BỘ MÔN SINH – HÓA STT Họ và Tên Điện thoại Email 1 TS. Lê Vũ Lan Phương (Trưởng Bộ môn) 0903.861.214 lvlphuong@cutet.edu.vn 2 NCS.ThS. Lư Văn Lil (Phó Trưởng Bộ môn) 0989.973.085 lvlil@ctuet.edu.vn 3 TS. Đoàn Thị Kiều Tiên 0919.005.068 dtktien@ctuet.edu.vn 4 TS. Lê Sĩ Thiện 0355.857.821 lsthien@ctuet.edu.vn 5 ThS. Nguyễn Phúc Huy 0773.063.970 […]

Xem chi tiết