Sứ mạng, tầm nhìn

GIỚI THIỆU Tầm nhìn - Sứ mạng Tin tức - Thông báo

Sứ mạng:

Khoa CNTP và CNSH là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận, ứng dụng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tốt trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tầm nhìn:

Đến năm 2030, Khoa CNTP và CNSH trở thành Khoa đầu ngành của trường Đại học Kỹ thuật –  Công nghệ Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ đào tạo, ứng dụng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ Cách mạng công nghệ công nghiệp 4.0.