KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Tin tức - Thông báo

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

 

         (CTUT) – Từ ngày 05/10/2020 đến 10/10/2020, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất  lượng Giáo dục – Đại học Đà Nẵng (CEA) sẽ tiến hành khảo sát chính thức tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.