Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tuyển dụng 02 Kiểm nghiệm viên sinh học

Tuyển dụng Kiểm nghiệm viên sinh học Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 có nhu cầu tuyển dụng 02 Kiểm nghiệm viên sinh học làm việc tại đơn vị với các điều kiện tuyển dụng như sau: 1. Yêu cầu   – Giới tính: Nam/ Nữ, tuổi: Không quá 28;   – Trình […]

Xem chi tiết