HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ

STT Tên Hội thảo/ Hội nghị Người phụ trách Mục đích Thời gian tổ chức Thành phần tham dự 1 Tọa đàm Doanh nghiệp với sinh viên CBGV Khoa, Đoàn Khoa Kết nối sinh viên với doanh nghiệp, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ sinh viên thực […]

Xem chi tiết