THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ NĂM 2024

Tin tức - Thông báo

Năm học 2024 – 2025, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tuyển sinh 22 ngành đào tạo Đại học và 01 ngành đào tạo Thạc sỹ. Khoa công nghệ Sinh Hóa – Thực phẩm tuyển sinh 3 ngành đào tạo trình độ Đại học là Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học và Công nghệ Kỹ thuật hóa học và trình độ thạc sỹ ngành Công nghệ thực phẩm.