Sứ mạng, tầm nhìn

Sứ mạng: Khoa CNTP và CNSH là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận, ứng dụng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tốt trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, đáp ứng nhu cầu […]

Xem chi tiết