BÀI BÁO THAM DỰ HỘI THẢO NĂM 2018 – 2019 

Nghiên cứu - Hợp tác

BÀI BÁO THAM DỰ HỘI THẢO NĂM 2018 – 2019 

TT

Tên bài báo

Tên tác giả

Năm

Tên hội thảo

Ghi chú

1

The application of countercurrent chromatography off-line coupled with ESI-MS/MS profiling to study the phytochemistry of betalains from fruits and vegetables

Tran Thi Minh Thu, Binh Nguyen Thanh, Gerold Jerz, Peter Winterhalter

2019

The 6th Analytica Vietnam conference, Ho Chi Minh City

Kỷ yếu hội thảo

            2

Handling Service Level Agreements in IoT = Minding Rules + Log Analytics?

Trung-Viet Nguyen, Lam-Son Le, Hong-Linh Truong, Khuong Nguyen-An, &Phuong Hoai Ha

2018

2018 IEEE 22nd International Enterprise Distributed Object Computing Conference

Link 

Kỷ yếu hội thảo

3

Social Media Influencer and Cyberbullying: A Lesson Learned from Preliminary Findings

Syahida Hassan, Mohd Idzwan  Yacob, Nguyen Hoang Thuan &  Suzana Zambri

2018

Knowledge Management International Conference (KMICe)

Link

Kỷ yếu hội thảo

4

Should I Intervene? The Case of Cyberbullying on Celebrities from the Perspective of the Bystanders

Syahida Hassan, Mohd Idzwan  Yacob, Nguyen Hoang Thuan &  Suzana Zambri

2018

Knowledge Management International Conference (KMICe)

Link

Kỷ yếu hội thảo

5

Online Dilution for Elemental Measurements Using an Online Reaction Monitoring System and Inductively-Coupled Plasma Mass Spectrometry

Do Vinh Quang, Heidi Fleischer, &Kerstin Thurow

2018

International Instrumentation and Measurement Technology Conference

Link

Kỷ yếu hội thảo

6

Hoạt tính sinh học của trái giác thu ở tỉnh Kiên Giang và lên men rượu vang trái giác sử dụng Saccharomyces cerevisiae AG2.1

Đoàn Thị Kiều Tiên, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Huỳnh Thị Hoàng Anh, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung

2018

Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc

Link

Kỷ yếu hội thảo

7

On harmonic mappings from the Hardy space

Le Anh Xuan

2018

XVII All-Russian Youth School-Conference “Lobachev’s Readings-2018”

 Link

Kỷ yếu hội thảo

8

Xác định điều kiện đầu cho bài toán parabolic với hàm nguồn và hệ số khuếch tán phi tuyến

Võ Văn Âu

2018

The 9th Vietnam Mathematical Congress

Kỷ yếu hội thảo

              9 

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình Geopolymer đến cường độ chịu nén của bê tông Geopolymer sử dụng tro bay

Lê Hữu Quốc Phong, &Nguyễn Thanh Tú

2018

Kiến trúc và xây dựng hướng đến phát triển bền vững

Kỷ yếu hội thảo

10

Modelling Dynamic Information Flows: Extensions of LINQ with Norms

Nguyễn Hoàng Thuận, Trần Anh Trí, David Swann, Nguyễn Hữu Hòa

2018

2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS)

Link

Kỷ yếu hội thảo

11

Đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Dương Thái Công

2018

Tự chủ đại học địa phương trong giai đoạn hiện nay

 

Kỷ yếu hội thảo

12

Colour, trust, satisfaction, and E-loyalty: the vietnamese experience of website design

Trần Trung Khương, Phạm Yến Nhi, Đinh Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Thuận

2018

International Conference on Machine Learning and Soft Computing

 

Link

Kỷ yếu hội thảo

13

A light-weight tightening authentication scheme for the objects’ encounters in the meetings

Kim Khanh Tran, Minh Khue Pham, & Tran Khanh Dang

2018

5th FDSE 2018. HCM Vietnam

 

Kỷ yếu hội thảo

Sách chuyên khảo

1

Business Process Crowdsourcing – Concept, Ontology and Decision Support.

Nguyễn Hoàng Thuận

 

2019

Progress in IS,

NXB Springer

 

Link

 

Ghi chú:

– Tên tác giả thuộc Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được in đậm