CÁC QUAN HỆ HỢP TÁC

Hợp tác

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học đã phát triển các mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhằm giúp sinh viên được đào tạo, thực tập và có cơ hội tuyển dụng tốt hơn:

  • Hợp tác với Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 mở lớp đào tạo ngắn hạn Hướng dẫn xây dựng chương trình Quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP.
  • Hợp tác với Huyện Cờ Đỏ thực hiện dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm rượu từ mãng cầu xiêm.
  • Hợp tác với trường Đại học Cần Thơ về chia sẻ nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên.
  • Hợp tác với Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trong giảng dạy thực hành cho sinh viên.
  • Hợp tác với một số doanh nghiệp trong khu vực trong việc hướng dẫn sinh viên thực tập thực tế tại doanh nghiệp.