Sứ mạng & Tầm nhìn

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 1. Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát […]

Xem chi tiết