Sứ mạng & Tầm nhìn

Chưa được phân loại

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

1. Sứ mạng:

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Tầm nhìn:

Hướng tới năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học phát triển bền vững, đào tạo có chất lượng theo hướng  nghiên cứu, thực hành ngang tầm các trường đại học khối ngành kỹ thuật – công nghệ trong nước.

3. Giá trị cốt lõi: 

Chất lượng – Sáng tạo – Năng động – Phát triển bền vững