Thông báo đăng ký tham quan nhà máy Acecook Vĩnh Long (Miễn phí)

Tin tức - Thông báo

Chương trình tham quan nhà máy Acecook Vĩnh Long (Miễn phí)

Sinh viên Khoa CNTP và CNSH đăng ký danh sách tham quan nhà máy Acecook Vĩnh Long vui lòng đăng ký cho CVHT lớp, dựa trên kết quả đăng ký Khoa sẽ tổ chức tham quan cho sinh viên Khoa (có thể chia làm nhiều đợt)

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Phúc Huy (SĐT/Zalo: 0773063970; mail: nphuy@ctuet.edu.vn)

Thungo_thamquan_nhamay_Acecoook_VN_taiVL