Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2020

Tin tức - Thông báo

Ngày 16 tháng 01 năm 2020 vừa qua, được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Đảng ủy Nhà trường, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2020.

Tại Hội nghị, tập thể lãnh đạo và viên chức Nhà trường đã tích cực đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, dự thảo Phương hướng công tác năm 2020, dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản khác của Trường.

Trong năm 2019, Trường được Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Cần Thơ bầu chọn là đơn vị dẫn đầu thi đua khối, được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng 02 Bằng khen chuyên đề; 10 tập thể vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 01 tập thể và 07 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen; 04 cá nhân được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng công đoàn năm học 2018 – 2019.

Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức Nhà trường quyết tâm phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2019, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2020, góp phần xây dựng Nhà trường phát triển bền vững với tinh thần “Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo – Phát triển”.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên